Arbejder...
Om
Arkivet
Brug
Arkivet

KOMDA
Udvandrer
arkivet
Søg i Samlingen
Fritekst
Periode
-
Materialetyper: alle, ingen
Arkivfonds
Digitale Arkivalier
Billeder
Kort & Tegninger
Film
Lyd
Skrifter
Udklip
Kun digitaliseret materiale
Søg i Særlige Samlinger
Emner, personer, begivenheder Fra Til
278 arkivalier fundet
Lauritz Alexander Schiøttz-Christensen,chefredaktør
Aalborg Stiftstidende A/S,med flere selskaber
Ole Bergh 1934-2005, avisartikler (k,u,a) JournalistOle BerghAalborg
Vesterbro 99. Diverse skure/boder og plankeværker på grunden for Aalborg Stiftstidendes ikke gennemførte planer om bladhusbyggeri.Set mod nord-vest med Holbergsgade og Korsgade i baggrunden.
Nytorv: Aalborg Stifttidendesbygning.
Torvedag på Nytorv.På billedet ses også Aalborg Stift-tidendes bygning.
Algade 44-42 set mod øst i 1908.Det tidligere posthus, Algade 42under nedbrydning.Budolfi kirke yderst til højre.Gammeltorv 5 i baggrunden.I baggrunden ses desuden:Jens Bangs Stenhus, Stiftstidendeshus Nytorv 5 og ledningsstativet påtage Algade 44-42 set mod øst i 1908.Det tidligere posthus, Algade 42under nedbrydning.Budolfi kirke yderst til højre.Gammeltorv 5 i baggrunden.I baggrunden ses desude...
Nytorv 5. Aalb. Stiftstidende og M. Engesgaards Vinhandel.
Vesterbro 99. Diverse skure/boder og plankeværker på grunden for Aalborg Stiftstidendes ikke gennemførte planer om bladhusbyggeri.Set mod nord-vest med Korsgadehuse i baggrunden.
Vesterbro 99. Diverse skure/boder og plankeværker på grunden for Aalborg Stiftstidendes ikke gennemførte planer om bladhusbyggeri.Set mod vest med Holbergsgade i baggrunden.
Aalborg Stadsarkiv
Arkivstræde 1
Postboks 1353
9100 Aalborg
Tlf.: 9931-4220 (Man-Fre: 10-12)
Sikker mail: stadsarkiv@aalborg.dk
EAN: 5798003745688
HistorieAalborg (læsesal)
Mail: HistorieAalborg@Aalborg.dk
Tlf.: 9931-4234
Åbningstider
Mandag - onsdag: 10.00 - 16.00
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 15.00
Her finder du os


KOMDA
er en del af Aalborg Stadsarkiv. Se mere om KOMDA her

Udvandrerarkivet
er placeret på Aalborg Stadsarkiv, se mere her
Internt login
Brugernavn

Password