Retur

På siden Digital Aflevering kan du uploade og aflevere digitalt materiale til Aalborg Stadsarkiv.

Du kan uploade digitalt materiale som dokumenter, billeder, databaser, lyd, film eller noget helt sjette. Vi vi vil anbefale og foretrække at du gør følgende:

1. Saml filerne i én mappe
Hvis de filer du vil uploade, ikke allerede ligger i en sigende mappestruktur, må du meget gerne oprette strukturen, således at filer der er knyttet sammen - enten af emnet eller ex. en bestemt tidsperiode - lægges i samme mappe.
2. Læg filerne i en ZIP-fil
Dernæst vil vi gerne at du pakker de filer du gerne vil uploade i en zip-fil. Det gør du ex. i Windows ved at højreklikke på den mappe der indeholder det du vil uploade og vælge Send til...ZIP-komprimeret mappe
3. Upload ZIP-filen
Endelig logger du, med MitID, ind på vores portal (se nedenfor), indtaster de nødvendige oplysninger og uploader filen.

I forbindelse med upload af filerne beder vi dig om en beskrivelse af filerne enten som en overordnet beskrivelse i feltet af samme navn, eller i et særskilt dokument som du uploader sammen med materialet.

Du uploader ved at klikke på dette link, der leder dig til siden og i første omgang beder dig om at logge ind med MitID

Du udpeger herefter filen eller filerne til upload, udfylder telefonnr. og en email-adresse samt en beskrivelse.
Efter at du har accepteret Aalborg Stadsarkivs vilkår (se nedenfor), kan du uploade filerne.

Platformen vi bruger til upload er udarbejdet sammen med stadsarkiverne i Aarhus og Kolding og du vil, når du uploader og logger ind med MitID, blive ledt gennem Aarhus Kommunes server. Derfor vil du også i URL'en kunne se at du kommer ind på siden selvbetjening.aarhuskommune.dk. Du kan læse mere om projektet SmartArkivering her.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på mail, eller på telefon 9931-4234.

Vilkår for upload
Med accept af disse vilkår overdrager du herved digitalt materiale til Aalborg Stadsarkiv. Materialet er herefter Aalborg Stadsarkivs ejendom. Aalborg Stadsarkiv har dermed bl.a. ret til opbevaring af materialet, ret til at producere digitale kopier samt ret til at overføre materialet til opbevaringsmedier.

Desuden får Aalborg Stadsarkiv ret til:
• At bruge materialet, eller uddrag heraf, i forbindelse med registrering, herunder på internetbaserede databaser og i forbindelse med Aalborg Stadsarkivs aktiviteter (publikationer, foredrag, udstillinger m.v.)
• At videregive materialet, eller uddrag heraf, til 3. mand.
Tilladelser til at benytte materialet gives efter de regler, der på pågældende tidspunkt gælder for offentlige arkiver som fastsat i Arkivloven.

Hvis materialet skønnes ikke at være bevaringsværdigt (pga. redundans, relevans el. lign) forbeholder Aalborg Stadsarkiv sig retten til at slette de afleverede filer.

Bemærk, at i henhold til Arkivlovens §39a og §39b har enkeltpersoner ret til at få indsigt i oplysninger om dem selv, i materiale som er afleveret fra private institutioner og organisationer, såfremt der er tale om:
• personoplysninger, der helt eller delvis er foretaget ved hjælp af automatisk databehandling, eller som er eller vil blive indeholdt i et register (§39a), eller
• arkivalier, der findes i form af systematiske fortegnelser eller dokumenter i individuelle klient-, elev-, beboer- eller patientsager, der er afleveret til et offentligt arkiv fra private institutioner eller organisationer, som ikke er omfattet af §39a (§39b).

Registrering af oplysninger
Vi har brug for dine kontaktoplysninger og registrerer dem i forbindelse med vores arkiveringssystem.
Vi beder derfor i henhold til artikel 13 i Databeskyttelsesforordningen om samtykke til at gøre dette og det bekræfter du ved accept af disse vilkår.
De registrerede oplysninger vil kun blive anvendt af Aalborg Stadsarkivs ansatte i forbindelse med behandlingen af den aflevering, som de vedrører og vil ikke være offentligt tilgængelige. Ansatte, der behandler oplysningerne, har tavshedspligt. Oplysningerne bliver ikke videregivet.

Aalborg Stadsarkiv
Arkivstræde 1
9000 Aalborg
Tlf.: 9931-4220 (Man-Fre: 10-12)
Mail: Stadsarkiv@Aalborg.dk
Send sikker mail
Tilgængelighedserklæring
AalborgStadsarkiv.dk
HistorieAalborg (læsesal)
Mail: HistorieAalborg@Aalborg.dk
Tlf.: 9931-4234
Åbningstider
Mandag - onsdag: 10.00 - 16.00
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 15.00
Aflevér materiale

Søg i Samlingen