Arbejder...
Om
Arkivet
Brug
Arkivet

KOMDA
Udvandrer
arkivet
Søg i Samlingen
Fritekst
Periode
-
Materialetyper: alle, ingen
Arkivfonds
Digitale Arkivalier
Billeder
Kort & Tegninger
Film
Lyd
Skrifter
Udklip
Kun digitaliseret materiale
Søg i Særlige Samlinger
Arkivfond (A1336)
Beskrivelse A/S Glasværket i Aalborg
Bemærkninger 1336/1:
Stiftet 1855
Nedlagt 1946
Sted 851-01-00 Aalborg Købstad
Periode 1878-1946
Datering 1898 - 1947
Størrelse 17 Læg
36 Bind
Direkte link http://www.aalborgstadsarkiv.dk/AalborgStadsarkiv.asp?Link=851-01A1336
Indhold
Løbenr Årstal Beskrivelse
1

1905-1932

V Vedtægter Vedtægter

2-3

1901-1946

F Forhandlingsprotokoller Nemlig 2. 1901-1922 3. 1923-1946 Forhandlingsprotokoller Nemlig 2. 19

4

1905-1944,(div. år)

F Udskrifter af forhandlingsprotokoller Udskrifter af forhandlingsprotokoller

5-7

1910-1935

R Kassebøger Anm.: For udgifter, nemlig 5. 1910-1915 6. 1915-1930 7. 1930-1935 Kassebøger Anm.: For udgifter, nemlig 5. 1

8-10

1914-1944

R Kassejournaler Nemlig 8. 1914-1928 Anm.: Leverede varer fra A/S Kastrup Glasværk 9. 1928-1940 10.1940-1944 Kassejournaler Nemlig 8. 1914-1928

11

1940-1944

R Salgsspecifikationer Salgsspecifikationer

12-16

1910-1944,(div. år)

R Lønningsbøger Anm.: Opdelt efter flaskemagere, hvidt- glasmager og arbejdere, nemlig 12. 1910-1912 13. 1016-1918 14. 1918-1920 15. - 1922 - Anm.: Benævnt "Schichtbog" 16. 1934-1944 Lønningsbøger Anm.: Opdelt efter flaskemagere, hv

17-20

1912-1918,,1922-1944

R Kassebibøger Nemlig 17. 1912-1918 18. 1922-1932 19. 1933-1938 Anm.: Bagfra anvendt af "Fru Møller" 20. 1938-1944 Kassebibøger Nemlig 17. 1912-1918

21

1937-1947

R Driftsjournal Driftsjournal

22

1913-1921

R Produktionsindberetninger Anm.: Til Toldvæsenet Produktionsindberetninger Anm.: Til Toldvæsenet

23

1908-1946

R Diverse regnskab Anm.: Heri diverse årsregnskaber Diverse regnskab Anm.: Heri diverse årsregnskaber

24

1917-1922

R Oversigt over forme Anm.: Med register Oversigt over forme Anm.: Med register

25

1920-1948

R Lagerbog for råmaterialer Lagerbog for råmaterialer

26-28

1910-1922,,1942-1943

R Lagerbøger for flasker Nemlig 26. 1910-1913 27. 1914-1922 28. 1942-1944 Lagerbøger for flasker Nemlig 26. 19

29

1920-1944

R Lagerbog for hvidtglas Lagerbog for hvidtglas

30-31

1925-1938

R Lagerbøger for glasvarer Nemlig 30. 1925-1932 31. 1932-1938 Lagerbøger for glasvarer Nemlig 30.

32

1938-1943

R Lagerbog for giftflasker Lagerbog for giftflasker

33-34

1921-1944

R Protokoller over returemballage Nemlig 33. 1921-1944 34. 1937-1944 Protokoller over returemballage Nemlig

35

1913-1944

R Protokol over bygningers vedligehold Anm.: For kontorbygning og boliger Protokol over bygningers vedligehold Anm.: For ko

36-37

1921-1922

R Akkordbøger for glasmagere Nemlig 36. A.P. Andersen 37. L.P. Lund Akkordbøger for glasmagere Nemlig 36

38-39

1929-1944

R Kvitteringsbøger for godsforsendelser Nemlig 38. 1929-1938 39. 1938-1944 Kvitteringsbøger for godsforsendelser Nemli

40

1903-1940

E Div. ejendomspapirer Anm.: Heri skøder, panteobligationer, lejekontrakt med Aalborg kommune m.m. Div. ejendomspapirer Anm.: Heri skøder, panteobli

41

1907-1908

E Kontrakter m.m. vedr. salg til A/S Kastrup Glasværk via De forenede Bryggerier og Carlsberg Bryggerierne Kontrakter m.m. vedr. salg til A/S Kastrup Glasvæ

42

1904-1927

E Forsikringspolicer Forsikringspolicer

43

1900-1940,(div. år)

K Div. korrespondance Div. korrespondance

44

1918-1947

S Meddelelser fra Aktieselskabsregistret Meddelelser fra Aktieselskabsregistret

45

1906

S Overenskomster med arbejderne Overenskomster med arbejderne

46

1898-1904

S Udskrifter af brandtaxationsprotokollen Udskrifter af brandtaxationsprotokollen

47

1904

S Kontrakt vedr. glassalg i Aarhus Kontrakt vedr. glassalg i Aarhus

48

U.å.

A Varekatalog for A/S Aalborg Glasværk Varekatalog for A/S Aalborg Glasværk

49

1957, u.å.

A Artikel fra Aalborg Stiftstidende vedr. glasværket samt Seedorffs redegørelse for værkets ældste historie Artikel fra Aalborg Stiftstidende vedr. glasværke

50

U.å., 1918

A Vandledningsplan samt 1918 bykort Vandledningsplan samt 1918 bykort

51

Div. år

A Diverse materiale Diverse materiale

52

1945-1946,u.å.

U Avisudklip Avisudklip

Aalborg Stadsarkiv
Arkivstræde 1
Postboks 1353
9100 Aalborg
Tlf.: 9931-4220 (Man-Fre: 10-12)
EAN: 5798003745688
Send mail uden persondata
Send mail med persondata (eBoks)
HistorieAalborg (læsesal)
Mail: HistorieAalborg@Aalborg.dk
Tlf.: 9931-4234
Åbningstider
Mandag - onsdag: 10.00 - 16.00
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 15.00
Her finder du os


KOMDA
er en del af Aalborg Stadsarkiv. Se mere om KOMDA her

Udvandrerarkivet
er placeret på Aalborg Stadsarkiv, se mere her
Internt login
Brugernavn

Password