Arbejder...
Om
Arkivet
Brug
Arkivet

KOMDA
Udvandrer
arkivet
Søg i Samlingen
Fritekst
Periode
-
Materialetyper: alle, ingen
Arkivfonds
Digitale Arkivalier
Billeder
Kort & Tegninger
Film
Lyd
Skrifter
Udklip
Kun digitaliseret materiale
Søg i Særlige Samlinger
VIGTIGT!
HistorieAalborg læsesalen åbner ikke i dag som planlagt og er lukket indtil videre.

Kulturministeriet meldte i går ud, at ARKIVERNE alligevel IKKE er en del af genåbningen 21. april.
Vi beklager over for de brugere, som ellers havde planlagt et besøg på læsesalen.

Åbningen af læsesalen er dermed udskudt til, at der kommer en klar melding på en genåbningsdato for arkiverne.

Byrådsmøderne 1997-2016
Vi har digitaliseret og ordnet byrådsmøderne fra perioden 1997-2016, således at det er muligt at søge på det enkelte dagsordenspunkter. Find dem her.
Aalborg Historie bind 7
Aalborg Stadsarkiv har udgivet bind 7 i Aalborg Historie På vej mod den ny Aalborg Kommune. Hals, Nibe, Sejlflod, Aalborg 1970-2006.
Bogen kan købes på arkivet og hos boghandlere og koster 349 kr.
Julebreve fra de Gamle Drenge
Barndomserindringer og livsskildringer fra Aalborg Drengehjem. Flemming Nielsen (red.), 2015, pris: 125 kr.

#mitaalborg på Instagram
Brug hashtag #mitaalborg på Instagram, så viser du os dit Aalborg. Du kan også følge arkivet på Instagram på Aalborg_stadsarkiv og se vores og andres billeder af byen.
Aalborg Stadsarkiv Medarbejdere Prisliste English
Jesper Thomassen
stadsarkivar
Tlf: 9931-4231
Mobil: 2520-4231
Mail: Jesper.Thomassen@aalborg.dk
Strategier og planlægning for den samlede virksomhed, økonomisk, personalemæssig, faglig og administrativ ledelse.

Flemming Nielsen
arkivar, stedfortræder
Tlf: 9931-4233
Mobil: 2520-4233
Mail: Flemming.Nielsen@aalborg.dk
Strategier vedr. konventionelle arkiver, registrering og opbevaring, indsamling af privatarkiver, magasin, HistorieAalborg, forskning og formidling, stedfortræder for stadsarkivaren.

Britta Bak
arkivassistent
Tlf: 9931-4238
Mail: Britta.Bak@aalborg.dk
Serviceopgaver, køkken, post, diverse ordningsopgaver og dokumentation vedr. arkiverne.

Henrik Abildgaard Christensen
fotograf
Tlf: 9931-4222
Mail: Henrik.Abildgaard@aalborg.dk
Bevaring, digitalisering og tilgængeliggørelse af konventionelle og digitale fotosamlinger, udarbejdelse af digitale kopier til privat og offentligt brug.

Rasmus Grunwald Falk
digitalarkivar
Mobil: 2520-4237
Mail: Rasmus.Falk@aalborg.dk
Håndtering og bevaring af digitale arkivalier. Indsamling, bevaring og tilgængeliggørelse af private digitale arkivalier. Serverdrift. Digitalisering af film og lyd. IT-udviklingsprojekter

Simon Stidsing Hansen
digitalarkivar
Mobil: 2520-4227
Mail: Simon.Hansen@aalborg.dk
KOMDA-koordinator. Kvalitetssikring, bevarings- og kassationsvurdering, afleveringsforberedelse, kommunale arkiveringsversioner, konsultation vedr. kommunale digitale arkivalier.

Casper Thomsen Juhl
digitalarkivar
Mobil: 2520-4239
Mail: Casper.Juhl@aalborg.dk
Kvalitetssikring, bevarings- og kassationsvurdering, afleveringsforberedelse, kommunale arkiveringsversioner, konsultation vedr. kommunale digitale arkivalier.

Marco de la Rosa Jungersen
digitalarkivar
Mobil: 2520-4223
Mail: Marco.Jungersen@aalborg.dk
Kvalitetssikring, bevarings- og kassationsvurdering, afleveringsforberedelse, kommunale arkiveringsversioner, konsultation vedr. kommunale digitale arkivalier.

Finn Vinther Nielsen
data- og digitaliseringsmedarbejder
Tlf: 9931-4230
Mobil: 2520-4230
Mail: Finn.Vinther@aalborg.dk
Digitalisering af lyd, video og smalfilm, tilrettelæggelse og opfølgning på digitaliseringsopgaver, IT-driftsopgaver og test af digitale arkivalier.

Bente Jensen
arkivar
Tlf: 9931-4232
Mobil: 2520-4232
Mail: Bente.Jensen@aalborg.dk
Strategier vedr. formidling, kommunikation og udvikling af læsesalen: HistorieAalborg og programvirksomhed, forespørgsler, brugergrupper, forskning og undervisning, webformidling og sociale medier.

Mie Rise Jönsson
arkivar
Tlf: 9931-4226
Mobil: 2520-4226
Mail: Mie.Joensson@aalborg.dk
Strategier vedr. indsamling og håndtering af konventionelle og digitale kommunale arkivalier, Aalborg Kommunes arkivinstruks, projekter vedr. afleveringer.

Morten Byvald Pedersen
arkivassistent
Tlf: 9931-4236
Mobil: 2520-4236
Mail: Morten.Byvald@aalborg.dk
Konventionelle arkivalier og bygninger. Indsamling, bevaring og kassation samt journalisering af konventionelle arkivalier. Registrering og magasinering af konventionelle arkivalier. Bygningsdrift. HistorieAalborg vagt og telefon.

Anja Thrane Skovmand
arkivassistent
Tlf: 9931-4221
Mobil: 2520-4221
Mail: Anja.Skovmand@aalborg.dk
Indsamling og journalisering af administrative konventionelle arkivalier, ekspedition i samme, eksamensbeviser og klasselister, folkeregister, HistorieAalborg, superbruger og telefon.

Jane Sørensen
arkivassistent
Tlf: 9931-4228
Mail: Jane.Sorensen@aalborg.dk
Forespørgsler ved Det Danske Udvandrerarkiv og HistorieAalborg.
Aalborg Stadsarkiv
Arkivstræde 1
Postboks 1353
9100 Aalborg
Tlf.: 9931-4220 (Man-Fre: 10-12)
EAN: 5798003745688
Send mail uden persondata
Send mail med persondata (eBoks)
Tilgængelighedserklæring
HistorieAalborg (læsesal)
Mail: HistorieAalborg@Aalborg.dk
Tlf.: 9931-4234
Åbningstider
Mandag - onsdag: 10.00 - 16.00
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 15.00
Her finder du os


KOMDA
er en del af Aalborg Stadsarkiv. Se mere om KOMDA her

Udvandrerarkivet
er placeret på Aalborg Stadsarkiv, se mere her
Internt login
Brugernavn

Password