Arbejder...
Om
Arkivet
Brug
Arkivet

KOMDA
Udvandrer
arkivet
Søg i Samlingen
Fritekst
Periode
-
Materialetyper: alle, ingen
Arkivfonds
Digitale Arkivalier
Billeder
Kort & Tegninger
Film
Lyd
Skrifter
Udklip
Kun digitaliseret materiale
Søg i Særlige Samlinger
Aalborg Stadsarkiv er for alle, der ønsker at vide mere om deres egen,byens, kommunens og områdets historie. I læsesalen, HistorieAalborg, får du hjælp til dine spørgsmål, hvad enten det gælder informationsøgning, studier af originale arkivalier, lokalhistorisk litteratur eller slægtsforskning.

Vi tilbyder undervisning, studiekredse, workshops, projektvejledning i lokalhistoriske emner på alle niveauer fra folkeskolen til universitet til voksenundervisning.
Der ydes også hjælp til at fremfinde pensions-, eksamenspapirer, indsigt i ældre sager samt folkeregisteroplysninger.

HistorieAalborg er et samarbejde mellem Aalborg Stadsarkiv og Aalborg Bibliotekernes Lokalsamling.
Læsesalen Samlingen Aflevering Eksamensbeviser Folkeregister Digitalisering Udgivelser
Så er der måske hjælp at hente i de gamle folkeregisterkort.
Som privatperson kan du få oplysninger om navngivne afdøde personer, hvis oplysningerne ikke findes i Cpr. Oplysningerne skal være over 30 år gamle og personen skal være identificeret forud.

Du vil kunne få følgende oplysninger: Samtlige navne, herunder tidligere navne. Fødselsdato og sted. Civilstandsdatoer og vielsessted. Samtlige adresser. Slægtskabsforhold til afdøde med angivelse af slægtningens navn samt fødselsdato og registreringssted. Dette gælder dog ikke for nulevende slægtninge!
Forespørgslen sendes som sikker e-mail til stadsarkiv@aalborg.dk
Her skal du anfører hvilke oplysninger, du har og hvilke du efterspørger. Derudover skal du anføre egne kontaktoplysninger, så vi kan fremsende resultatet af forespørgslen.

Blanket til brevforsendelse ved forespørgsel i Aalborg, Nibe, Hals og Sejlflod Kommuners folkeregisterkort findes her.


Aalborg Stadsarkiv
Arkivstræde 1
Postboks 1353
9100 Aalborg
Tlf.: 9931-4220 (Man-Fre: 10-12)
EAN: 5798003745688
Send mail uden persondata
Send mail med persondata (eBoks)
Tilgængelighedserklæring
HistorieAalborg (læsesal)
Mail: HistorieAalborg@Aalborg.dk
Tlf.: 9931-4234
Åbningstider
Mandag - onsdag: 10.00 - 16.00
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 15.00

KOMDA
er en del af Aalborg Stadsarkiv. Se mere om KOMDA her

Udvandrerarkivet
er placeret på Aalborg Stadsarkiv, se mere her